Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 19:47

閏九月九日獨飲

黃花叢畔綠尊前,
猶有些些舊管弦。
偶遇閏秋重九日,
東籬獨酌一陶然。
自從九月持齋戒,
不醉重陽十五年。

 

Nhuận cửu nguyệt cửu nhật độc ẩm

Hoàng hoa tùng bạn lục tôn tiền,
Do hữu ta ta cựu quản huyền.
Ngẫu ngộ nhuận thu trùng cửu nhật,
Đông ly độc chước nhất đào nhiên.
Tự tòng cửu nguyệt trì trai giới,
Bất túy trùng dương thập ngũ niên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Chung xanh cạnh những đóa vàng
Đàn xưa sáo cũ nay khan hiếm rồi
Tháng nhuận trùng cửu mùa thu
Một mình một chén gật gù rào đông
Chay tịnh tháng chín thưa không
Trùng dương vắng rượu mười lăm năm rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa vàng đối bóng chén xanh
Đàn xưa sáo cũ có chừng mấy đâu
Gặp nhau trùng cửu tiết thu
Rào đông nâng chén lu bù riêng vui
Trọng thu trai giới lâu rồi
Trùng dương bỏ rượu đã mười lăm năm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bụi cây xanh chén vàng rượu cúc
Vẫn sáo đàn một chút như xưa
Tình cờ tháng nhuận mùa thu
Một mình uống rượu bên bờ rào đông
Từ khi tháng chín chay ròng
Mười lăm rượu tiết Trùng dương kiêng rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chén xanh đối bóng trước hoa vàng,
Có mấy sáo xưa cũ với đàn.
Trùng cửu tiết thu cùng gặp gỡ,
Rào đông nâng chén vui riêng sang.
Chay ròng tháng chín thu vừa đến,
Mười lăm năm bỏ rượu trùng dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời