15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2008 20:50

人定

人定月朧明,
香消枕簟清。
翠屏遮燭影,
紅袖下簾聲。
坐久吟方罷,
眠初夢未成。
誰家教鸚鵡,
故故語相驚。

 

Nhân định

Nhân định nguyệt lung minh,
Hương tiêu chẩm điệm thanh.
Thuý bình già chúc ảnh,
Hồng tụ hạ liêm thanh.
Toạ cửu ngâm phương bãi,
Miên sơ mộng vị thành.
Thuỳ gia giáo anh vũ,
Cố cố ngữ tương kinh.


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tĩnh lặng, trăng sáng mờ,
Hương tan, gối chiếu mát.
Bình phong che bóng đuốc,
Tay áo hồng buông mành.
Ngồi lâu, ngâm vừa dứt,
Mới ngủ, mộng chưa thành.
Nhà ai đang dậy vẹt,
Lặp lời nghe lạ kinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngồi yên trăng rọi lờ mờ
Hương lan thoang thoảng gối hờ chiếu thanh
Đuốc hoa khuất bức  rèm xanh
Áo hồng lấp ló tiếng mành vừa buông
Ngồi lâu ngâm dứt thơ suông
Chập chờn giấc ngủ khôn vương mộng hồ
Nhà ai dạy vẹt nhí nhô
Lấp ba lấp bấp hồ đồ dễ kinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngồi lặng xem trăng lên còn yếu
Hương tan rồi gối chiếu mát lành
Đuốc che sau bức chướng xanh
Vén tay áo đỏ buông mành tiếng êm
Ngồi đã lâu thơ ngâm đã vãn
Ngủ lơ mơ mộng vẫn chưa thành
Nhà ai dạy vẹt phát thanh
Tiếng chim học nói làm kinh ngạc người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lặng ngồi dưới sáng trăng mờ,
Hương tan gió thổi gối hờ chiếu thanh.
Đuốc che bóng bức trướng xanh,
Màu hồng tay áo buông mành ngõ sâu.
Ngâm thơ vừa dứt ngồi lâu,
Chợp vừa mắt ngủ mộng sâu chưa thành.
Nhà ai dậy vẹt tiếng nhanh,
Lặp lời lấp bấp âm thanh lạ kỳ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời