14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
9 bài trả lời: 8 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 24/02/2008 15:52

閒夕

一聲早蟬歇,
數點青螢度。
蘭缸耿無煙,
筠簟清有露。
未歸房後寢,
且下前軒步。
斜月入低廊,
涼風滿高樹。
放懷常自適,
過景多成趣。
何法使之然,
心中無細故。

 

Nhàn tịch

Nhất thanh tảo thiền yết,
Sổ điểm thanh huỳnh độ.
Lan cang cảnh vô yên,
Quân điệm thanh hữu lộ.
Vị quy phòng hậu tẩm,
Thả há tiền hiên bộ.
Tà nguyệt nhập đê lang,
Lương phong mãn cao thụ.
Phóng hoài thường tự thích,
Quá cảnh đa thành thú.
Hà pháp sử chi nhiên,
Tâm trung vô tế cố.

 

Dịch nghĩa

Tiếng ve kêu vừa dứt
Mấy con đom đóm xanh đã bay quanh
Đèn lan sáng chiếu trời không có khói
Chiếu tre mát mẻ có sương
Chưa quay về phòng sau đi ngủ
Để xem còn thả bước ra trước sân
Ánh trăng tà chiếu vào hành lang
Gió mát thổi đầy trên những cây cao
Thả tâm hồn tự do vào nhiều thì tự nhiên thoải mái
Gặp cảnh nhiều lần thì thành thích thú
Làm cách gì mà được như vậy
Trong lòng không vướng sự cố nhỏ nhen

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đang kêu bỗng bặt tiếng ve,
Vài con đom đóm lập loè bay ngang.
Sáng trưng một ngọn đèn lan,
Chiều tre mát, đọng mấy làn sương đêm.
Lẽ nào lui lại phòng riêng,
Thong dong đến trước hiên thềm dạo chơi.
Đầu hè lồng lộng trăng soi,
Gió đêm mát rượi thổi ngoài rặng cây.
Một mình với một mình đây,
Cảnh đêm, hứng thú ở đầy bên ta.
Phép màu nào được thế chưa?
Lòng không vương vấn, có thừa ung dung.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ve sớm chẳng còn nghe,
Đom đóm bay lập loè.
Đèn lan không khói tỏa,
Sương lạnh bám chiếu tre.
Phòng vắng, về chưa đành,
Trước hiên dạo đêm thanh.
Bên hè nghiêng bóng nguyệt,
Gió mát phe phẩy cành.
Niềm vui đến chẳng ngừng,
Ngắm cảnh thích vô cùng.
Phép mầu đâu được thế,
Chẳng lo, lòng ung dung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Trần Trọng Kim

Theo Đại cương văn học sử Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê (Nxb Trẻ, năm 1997, trang 391-392) thì:

- chữ thứ nhất câu 10 là “ngộ” 遇 (Ngộ cảnh đa thành thú),
- chữ cuối cùng câu cuối là “vật” 物 (Tâm trung vô tế vật),
- và sau đây là bản dịch của Trần Trọng Kim:

Đêm nhàn

Tiếng ve kêu sớm đã im,
Mấy con đom đóm ban đêm lượn vòng.
Đèn lan không khói sáng trong,
Chiếu tre mát lạnh như đồng bám sương.

Ham chơi chưa vội về buồng,
Trước hiên dạo bước đêm sương một mình.
Quanh hè bóng nguyệt chênh chênh,
Gió hây hẩy mát trên cành cây cao.

Phóng hoài riêng thú tiêu dao,
Người vui khi gặp cảnh nào cũng vui.
Phép gì được thế, ai ơi,
Vì lòng không vướng chuyện đời nhỏ nhen.

Vô sự tiểu thần tiên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tiếng sớm vắng đàn ve
Những đóm xanh lập loè.
Đèn sáng không khói phủ
Sương trong đọng chiếu tre.
Không lẻ về phòng ngủ
Thong thả bước ra hè.
Trăng xuống thấp hiên che.
Cây cao đầy gió mát.
Thường lúc nhớ đâu đâu
Ngoạn cảnh nhiều thích thú
Đúng như có phép mầu
Lòng chẳng chút lo âu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Tiếng ve kêu sớm đã im
Mấy con đom đóm ban đêm lượn vòng
Đèn lan không khói sáng trong
Chiếu tre mặt lạnh như đồng bám sương
Ham chơi chưa vội về buồng
Trước hiên dạo bước đêm sương một mình
Quanh hè bóng nguyệt chênh chênh
Gió hây hẩy mát trên cành cây cao
Phóng hoài riêng thú tiêu dao
Người vui khi gặp cảnh nào cũng vui
Phép gì được thế ai ơi
Vì lòng không vướng chuyện đời nhỏ nhen


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đã im buổi sáng tiếng ve,
Vài con đom đóm lập loè bay qua.
Đèn lan không khói sáng loà,
Chiếu tre mát lạnh đã nhoà sương đêm.
Chưa về phòng vắng êm đềm,
Trước hiên, thả bước bên thềm dạo chơi.
Chênh chênh, trăng chiếu sáng ngời,
Cây cao gió mát giữa trời phởn phơ.
Hồn theo trăng gió mộng mơ,
Người mà hợp cảnh, bao giờ cũng vui.
Pháp gì để được thảnh thơi?
Lòng không vướng chút chuyện đời nhỏ nhen...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ve sầu vừa bặt tiếng
Đóm xanh bay lượn vòng
Đèn mờ trời nhạt khói
Chiếu trúc mát hơi sương
Chưa,quay về buồng ngủ
Còn,dạo bước trước hiên
Quanh hè trăng chếch bóng
Gió động cành lá nghiêng
Tự do nên tự thích
Gặp cảnh dễ vui liền
Phép gì hay thế nhỉ?
-Gạt bỏ lòng nhỏ nhen

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ve ban mai lặng không một tiếng
Đom đóm xanh bay liệng lại qua
Đèn lan không khói trong nhà
Chiếu tre sạch sẽ, móc đà vương vương
Chưa muốn về phòng riêng quạnh quẽ
Nên dạo chơi thong thả trước hiên
Trăng tà hạ thấp hành lang
Gió hiu hiu mát trên tàng cây cao
Lòng vẫn thích tiêu dao phóng túng
Tâm vui thì cảnh cũng vui theo
Hỏi xem còn phép mầu nào
Khi lòng không một chút nào vấn vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ve vừa dứt tiếng kêu sầu,
Mấy con đom đóm xanh mầu bay quanh.
Đèn lan sáng chiếu trời quang,
Chiếu tre mát mẻ sương màn phủ che.
Sau đi phòng ngủ chưa về,
Để xem còn thả bước kề trước sân.
Hành lang trăng chiếu ánh gần,
Thổi đầy gió mát trên tầng cây cao.
Thả hồn thoải mái cho vào,
Nhiều lần gặp cảnh thì mau thích tìm.
Cách gì làm được như in,
Trong lòng không vướng nhỏ nhen việc đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời