Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2013 16:31

閑居

肺病不飲酒,
眼昏不讀書。
端然無所作,
身意閑有馀。
雞棲籬落晚,
雪映林木疏。
幽獨已雲極,
何必山中居。

 

Nhàn cư

Phế bệnh bất ẩm tửu,
Nhãn hôn bất độc thư.
Đoan nhiên vô sở tác,
Thân ý nhàn hữu dư.
Kê thê ly lạc vãn,
Tuyết ánh lâm mộc sơ.
U độc dĩ vân cực,
Hà tất sơn trung cư.

 

Dịch nghĩa

Bị bệnh phổi nên không uống rượu,
Mắt kém nên chẳng đọc sách.
Vì chẳng có gì làm,
Nên thân và tâm nhàn quá.
Chiều về, gà đậu trên hàng rào đổ,
Tuyết sáng trong rừng thưa cây.
Đến mức như đang ở ẩn rồi,
Hà tất phải vào núi ở.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Bệnh phổi nên cử rượu
Mắt tồi thôi sách thư
Cũng đúng vì vô sự
Nhàn nhã thân, tâm tư
Chiều gà đậu dậu đỗ
Tuyết sáng rừng thưa cây
Vắng vẻ ẩn trong mây
Hà tất vào núi ở

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phổi hư nên rượu phải chừa
Mắt hoa sách vở đành thua không nhìn
Việc chi đâu để ta làm
Thân tâm vô sự cũng nhàn nhã thay
Chiều về gà đậu trên cây
Sáng ra tuyết đọng sáng ngời rừng thưa
Mây che tĩnh lặng lòng ưa
Núi sâu chẳng thiết được thua sự đời

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bị bệnh phổi nên không uống rượu
Đọc sách thì mắt yếu chẳng màng
Do không có việc gì làm
Thân tâm đều được an nhàn thênh thang
Chiều gà đậu trên hàng rào đổ
Tuyết sáng trong rừng có ít cây
Như đang ở ẩn rồi đây
Đâu cần vào núi mới tày u cư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phổi bệnh nên không uống rượu thôi,
Mắt hoa đọc sách chẳng nên rồi.
Ngồi nhàn chẳng có gì làm cả,
Nhàn quá thân tâm nên nghỉ ngơi.
Gà đậu chiều về rào ngã đổ,
Trong rừng tuyết sáng cây thưa rời.
Mức này ở ẩn như đang có,
Hà tất phải vào núi lẻ loi.

15.00
Trả lời