Um tùm ngày chớm hạ
Cây non lá đan nhanh
Gió lay phô trời biếc
Sân sâu rợp bóng cành
Thư thái người nhàn nhã
Trọn ngày ta tĩnh tâm
Phải đâu vui vật chất
Mở lòng không đua tranh
Luận đàm cùng đạo sĩ
Nghe vần thi nhân ngâm
Ngày xuân tràn hương sắc
Hoàng hôn chim lượn quanh
Gặp chốn tao nhã ấy
Lòng trần bỗng dưng thanh
Mới hay người ẩn dật
Đâu cần lên non xanh.

tửu tận tình do tại