14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 21/05/2008 03:22

暮立

黃昏獨立佛堂前,
滿地槐花滿樹蟬。
大抵四時心總苦,
就中腸斷是秋天。

 

Mộ lập

Hoàng hôn độc lập Phật đường tiền,
Mãn địa hoè hoa mãn thụ thiền.
Đại để tứ thời tâm tổng khổ,
Tựu trung trường đoạn thị thu thiên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quỳnh Chi

Trong bóng chiều buông trước Phật đường,
Hoa hoè rụng khắp, tiếng ve rân.
Bốn mùa vẫn chẳng nguôi thương nhớ,
Trời thu man mác thiết tha buồn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Chiều xuống cô đơn trước Bồ đoàn,
Đất phơi hoè rụng, tiếng ve ran.
Bốn mùa đã bao nhiêu sầu khổ,
Lại nữa đoạn trường lúc thu sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Hoàng hôn đứng trước phật đường,
Đất đầy hoè rụng, cây vương ve sầu.
Bốn mùa bao nỗi khổ đau,
Lại thêm đứt ruột giữa màu trời thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Một mình trước chùa lúc hoàng hôn
Hoè hoa đầy đất tiếng ve dồn
Nói chung bốn mùa lòng đều khổ
Đứng giữa ngày thu đứt ruột hơn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước Phật đường chiều một mình đứng
Cây ve sầu, đất rụng hoa hoè
Quanh năm tâm khổ não nề
Ngày thu mới thật thảm thê nát lòng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chiều hôm phủ bóng phật đường
Hoa hoè đầy đất ve ngân rộn cành
Bốn mùa nặng mối thương tâm
Trời thu thêm gợi tấm lòng nát tan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàng hôn dưới bóng Phật đường,
Hoa hoè rụng khắp ve thường vang rân.
Bốn mùa vẫn nặng thương tâm,
Trời thu man mác lòng thầm nổi đau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới bóng hoàng hôn trước Phật đường,
Hoa hoè rụng khắp tiếng ve vương.
Bốn mùa vẫn nặng lòng thương nhớ,
Man mác trời thu sầu với lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Hoàng hôn buông trước Phật đường
Sân đầy hoa rụng, ve buông tiếng sầu
Bốn mùa lòng có vui đâu
Niềm thương , nỗi nhớ nhuộm màu trời thu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời