臨江送夏瞻

悲君老別我霑巾,
七十無家萬里身。
愁見舟行風又起,
白頭浪裏白頭人。

 

Lâm giang tống Hạ Chiêm

Bi quân lão biệt lệ triêm cân,
Thất thập vô gia vạn lý thân.
Sầu kiến chu hành phong hựu khởi,
Bạch đầu lãng lý bạch đầu nhân.

 

Dịch nghĩa

Thương anh lúc tuổi già ly biệt, lệ ướt đẫm khăn,
Tuổi bảy mươi không nhà cửa, thân nơi vạn dặm.
Buồn trông lúc thuyền đi, gió lại nổi lên,
Ông lão bạc đầu ở giữa lớp sóng bạc đầu.


Nguyên chú: “Chiêm niên thất thập dư” 瞻年七十餘 (Chiêm hơn bảy mươi tuổi).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bạn già, tiễn lệ ướt khăn,
Bảy mươi, vạn dặm, một thân, không nhà.
Lặng nhìn gió nổi, thuyền xa,
Trên đầu sóng bạc, bạn ta bạc đầu!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Thương ông già lệ tiễn đầm khăn
Bảy chục không nhà vạn dặm thân
Buồn dõi thuyền đi trong gió lộng
Bạc đầu sóng lấp bạc đầu nhân.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước mắt ướt khăn tiễn bạn già
Bảy mươi tuổi hạc vẫn không nhà
Thuyền vừa rời bến buồm căng gió
Sóng trắng như đầu bạc bạn ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Biệt già khăn thấm lệ ai thương
Vạn dặm không nhà bảy mươi sương
Buồn thấy thuyền đi trời nổi gió
Bạc đầu sóng cả bạc đầu ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thương anh ly biệt tuổi già
Bảy mươi chịu cảnh không nhà lệ rơi
Thuyền đi giông gió thổi bời
Trùng trùng sóng bạc vỗ đầu tóc bông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Ly biệt thương anh tuổi đã nhầu
Bảy mươi nào biết cửa nhà đâu?
Vừa đi gió đã, thuyền nghiêng ngả
Sóng bạc đầu ơi, lão bạc đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ly biệt thương anh già lệ sầu,
Bảy mươi không cửa nhà về đâu.
Buồn trông gió nổi thuyền không có,
Đầu bạc lão trong sóng bạc đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thương anh ly biệt lệ sầu,
Bảy mươi không biết về đâu cửa nhà.
Buồn trông gió nổi thuyền ra,
Lão đầu bạc giữa sóng va bạc đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thương cảm lúc chia tay bạn lão
Tuổi bảy mươi vẫn bảo không nhà
Thuyền dời bến gió thổi to
Sóng xô trắng tựa bạn ta trắng đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]