建昌江

建昌江水縣門前,
立馬教人喚渡船。
忽似往年歸蔡渡,
草風沙雨渭河邊。

 

Kiến Xương giang

Kiến Xương giang thuỷ huyện môn tiền,
Lập mã giáo nhân hoán độ thuyền.
Hốt tự vãng niên quy Sái độ,
Thảo phong sa vũ Vị hà biên.

 

Dịch nghĩa

Sông Kiến Xương chảy ngang trước cổng huyện đường,
Dừng ngựa tại bến, sai người kêu đò.
Chợt thấy như về bến đò Sái của vài năm trước,
Bên bờ sông Vị với cỏ, gió, bãi cát sông và mưa.


Kiến Xương giang: sông chảy ngang trước cổng huyện nha Giang Châu, nơi năm 815 tác giả bị lưu đày giữ chức Tư mã. Giang Châu đời Đường nay là thành phố Nam Xương, thủ phủ của tỉnh Giang Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông Kiến Xương chảy ngang cổng huyện
Xuống ngựa kêu chờ chuyến qua đò
Tựa về bến Sái năm xưa
Bên bờ sông Vị gió đùa cỏ xanh

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trước cổng huyện đường sông Kiến Giang
Bên sông dừng ngựa gọi kêu thuyền
Tưởng về bến Sái năm xưa đó
Bờ Vị gió mưa sóng nước duềnh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kiến Xương sông chảy trước công đường,
Dừng ngựa kêu đò sông bến sương.
Chợt thấy vài năm xưa bến Sái,
Cát, mưa, cỏ, gió, Vị sông trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kiến Xương sông trước công đường,
Kêu đò dừng ngựa bến sương sông dài.
Năm xưa bến Sái nhớ hoài,
Bên bờ sông Vị gió ngoài mưa sa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Kiến Xương chảy trước huyện đường
Ngựa dừng sai kẻ tìm phường đò đưa
Tưởng như bến Sái năm xưa
Vị Hà bờ cỏ, gió, mưa, cát bồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời