15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 10/09/2019 01:10

閨婦

斜憑綉床愁不動,
紅綃帶緩綠鬟低。
遼陽春盡無消息,
夜合花前日又西。

 

Khuê phụ

Tà bằng tú sàng sầu bất động,
Hồng tiêu đới hoãn lục hoàn đê.
Liêu Dương xuân tận vô tiêu tức,
Dạ hợp hoa tiền nhật hựu tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Giường thêu nghiêng dựa buồn không động
Đai đỏ đeo lưng rủ tóc đen
Xuân hết Liêu Dương tin chẳng thấy
Trước hoa dạ hợp trời tây nghiêng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giường thêu không động dựa buồn,
Đeo lưng đai đỏ tóc buông đen dài.
Liêu Dương xuân hết thấy ngay,
Trước hoa dạ hợp trời ngày nghiêng tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dựa buồn không động bên giường thêu,
Buông tóc đen dài đai đỏ đeo.
Xuân hết Liêu Dương không bóng nhạn,
Trước hoa dạ hợp trời về chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời