閨怨詞其三

關山征戍遠,
閨閣別離難。
苦戰應憔悴,
寒衣不要寬。

 

Khuê oán từ kỳ 3

Quan san chinh thú viễn,
Khuê các biệt ly nan.
Khổ chiến ưng tiều tuỵ,
Hàn y bất yêu khoan.

 

Dịch nghĩa

Người đi lính ngoài biên ải xa xôi
Nỗi chia lìa nơi phòng khuê càng khốn đốn
Đánh nhau gian khổ chắc người hốc hác
Áo rét mong chớ rộng thùng thình.


Có sách chép tác giả bài này là Lưu Vũ Tích 劉禹錫.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Quan san lính thú cách,
Ly biệt khổ khuê phòng.
Chiến chinh chắc tiều tuỵ,
Áo bông chớ rộng thùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Chàng đi lính thú quan san,
Khuê phòng khổ biệt em mang một mình.
Người tiều tụy giữa chiến chinh,
Hàn y chớ rộng thùng thình, áo ơi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Xa xăm đi lính ải ngoài
Phòng khuê khổ mỏi ngày dài chia phôi...
Chiến tranh tiều tuỵ mất rồi
Chẳng may áo rét rộng dài làm chi.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thú chinh non ải cách,
Khuê các biệt sầu thay.
Đánh khổ người gầy guộc,
Áo đông chớ rộng may.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cự Minh Sơn

Chàng đi biên tái mãi đi,
Khuê phòng thiếp khổ buồn sầu biêt li.
Chiến chinh tiều tuy biên thuỳ,
Nàng may áo ấm thùng thình làm chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chinh thú xa ngoài ải,
Chia ly khốn nỗi nhà.
Theo quân xơ xác khổ,
Áo rét rộng chi mà!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Người đi lính thú ải xa,
Phòng khuê, ly biệt thật là khổ thay.
Chiến trường, hốc hác mặt mày,
Mong sao áo lạnh không may thùng thình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biên ải xa xôi chàng đóng quân
Phòng the đơn lẻ thiếp gian truân
Giao tranh cực khổ chàng gầy ốm
Áo lạnh mong là khít vừa thân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quan san lính thú xa xôi
Phòng khuê ly biệt khó rời chân ai
Chiến chinh gầy sọm cả người
Mong chi áo rét khéo may thùng thềnh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Xa tít đường ra ải
Buồn tênh nỗi ở phòng
Đánh lâu, người chắc tướt
Áo rét rộng hay không


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối