Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: khuê phòng (2)

Đăng bởi dt@n vào 02/06/2019 21:52

閨怨詞其二

珠箔籠寒月,
紗窗背曉燈。
夜來巾上淚,
一半是春冰。

 

Khuê oán từ kỳ 2

Châu bạc lung hàn nguyệt,
Sa song bối hiểu đăng.
Dạ lai cân thượng lệ,
Nhất bán thị xuân băng.

 

Dịch nghĩa

Bóng rèm ngọc lồng bóng trăng lạnh
Tựa song the, cùng ngọn đèn buổi rạng sáng
Đêm về, nước mắt trên tấm khăn tay
Một nửa đã (đóng thành) băng giá mùa xuân

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Mành ngọc bóng trăng lồng
Cửa sa đèn sáng ngả
Khăn đầy nước mắt đêm
Một nửa đông thành giá


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rèm ngọc lồng bóng lạnh trăng,
Ngọn đèn rạng sáng lạnh tràn song the,
Nước mắt ướt khăn đêm về,
Thành băng một nửa bên lề mùa xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bóng lồng rèm ngọc lạnh trăng,
Ngọn đèn rạng sáng lạnh tràn song the,
Ứớt khăn nước mắt đêm về,
Thành băng một nửa bên lề mùa xuân.

11.00
Trả lời