Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2006 15:09

哭劉敦質

小樹兩株柏,
新土三尺墳。
蒼蒼白露草,
此地哭劉君。
哭君豈無辭,
辭雲君子人。
如何天不吊,
窮悴至終身。
愚者多貴壽,
賢者獨賤迍。
龍亢彼無悔,
蠖屈此不伸。
哭罷持此辭,
吾將詰羲文。

 

Khốc Lưu Đôn Chất

Tiểu thụ lưỡng chu bách
Tân thổ tam xích phần
Thương thương bạch lộ thảo
Thử địa khốc Lưu quân
Khốc quân khởi vô từ
Từ vân quân tử nhân
Như hà thiên bất điếu
Cùng phó chí chung thân
Ngu giả đa quý thọ
Hiền giả độc tiện truân
Long kháng bỉ vô hối
Hoặc khuất thử bất thân
Khốc bãi cầm thử từ
Ngô tương cật hi văn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Cây nhỏ hai gốc bách
Đất mới ba thước mồ
Cỏ xanh đầy sương trắng
Chốn này khóc anh đây
Khóc chẳng lẽ không lời
Lời cho người quân tử
Vì trời không có mắt
Nên chức phó suốt đời
Người thường quý tuổi thọ
Hiền nhân vất vả hơn
Rồng cứng không phải hối
Sâu cong khó kéo dài
Khóc xong rồi sẽ nói
Những lời buồn cho ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chơ vơ hai gốc bách con
Mồ người ba thước đất còn hãy tươi
Cỏ xanh sương trắng ứa đầy
Bời bời đổ lệ nơi nầy khóc anh
Ruột đau câm nín khôn đành
Khóc người quân tử công danh lỡ làng
Phải trời không có mắt chăng
Chức hèn quan nhỏ trói thân một đời
Kẻ thường hay quí tuổi trời
Hiền nhân lận đận hơn người khổ thay
Cứng rồng,nào hối tiếc chi
Cong sâu,muốn kéo ra dài khó sao
Khóc xong buồn bã xiết bao
Đau lòng kể lể hỡi người có nghe!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây còn nhỏ có hai gốc bách
Đất mới đào ba thước huyệt sâu
Sương trên ngọn cỏ xanh màu
Khóc ông Lưu rất thương đau chốn này
Khóc ông há không bày bài bản
Lời bài rằng: quân tử trên đời
Sao trời không xót thương người
Làm cho cùng khổ suốt đời còn vương
Người ngu thích đời thường sống thọ
Người hiền tài chịu bó u sầu
Rồng không hối kháng cự đâu
Chịu hèn không duỗi con sâu cố oằn
Khóc xong cầm giữ bài văn
Hỏi xem sánh được văn hoàng Phục Hy?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời