Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2013 20:09

曲江有感

曲江西岸又春風,
萬樹花前一老翁。
遇酒逢花還且醉,
若論惆悵事何窮。

 

Khúc giang hữu cảm

Khúc giang tây ngạn hựu xuân phong,
Vạn thụ hoa tiền nhất lão ông.
Ngộ tửu phùng hoa hoàn thả tuý,
Nhược luận trù trướng sự hà cùng.

 

Dịch nghĩa

Lại tới bờ tây Khúc Giang hóng gió xuân,
Trước hoa và muôn cây là một lão ông.
Gặp hoa và rượu thà là cứ uống say,
Chứ đem chuyện buồn ra mà bàn luận thì tới khi nào mới hết!


Khúc Giang: tên đất, là một thắng cảnh và nơi ăn chơi của giới thượng lưu bên ngoài kinh thành Trường An, vốn là một cái ao dài và quanh co nên có tên gọi như thế. Tác giả đã tới đây nhiều lần.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tới bờ tây Khúc Giang hóng gió
Trước muôn hoa nay có ông già
Gặp hoa say khướt thà là
Chuyện buồn bàn luận xót xa không cùng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Khúc bờ tây ,hẩy gió xuân
Trước hoa phơi phới chỉ mìng ông
Gặp hoa thêm rượu vui say lút
Sầu não bàn chi khéo bận lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Khúc bờ tây hóng gió lành,
Lão ông thưởng cảnh hoa cây xanh.
Gặp hoa và rượu vui say khướt,
Sầu não luận bàn việc khó thành!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bờ tây Sông Khúc gió xuân,
Lão ông trước cảnh hoa bừng muôn cây.
Gặp hoa cùng rượu vui say,
Chuyện buồn hãy để ngoài tai chớ bàn!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời