看採蓮

小桃閑上小蓮船,
半採紅蓮半白蓮。
不似江南惡風浪,
芙蓉池在臥床前。

 

Khán thái liên

Tiểu Đào nhàn thượng tiểu liên thuyền,
Bán thái hồng liên bán bạch liên.
Bất tự giang nam ác phong lãng,
Phù dung trì tại ngoạ sàng tiền.

 

Dịch nghĩa

Bé Đào an nhàn chèo chiếc thuyền nhỏ đi hái sen,
Nó hái nửa sen hồng, nửa sen trắng.
Không như lúc ở Giang Nam trải qua sóng gió ác hại,
Nay nằm trên giường ngay bên ao sen.


Tác giả làm bài này khoảng năm 819 tại kinh đô Trường An sau bốn năm bị biếm làm tư mã ở Giang Châu (nay là huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bé Đào lên thuyền con chèo lái
Hái sen non và hái sen hồng
Giang Nam từng trải ác phong
Nay giường nhàn nhã nằm trông người làm

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Bé Đào nhàn lên thuyền sen nhỏ
Hái sen nửa trắng nửa hồng tươi
Chẳng giống Giang Nam thời sóng gió
Giường trước hồ nằm ngắm sen chơi

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuyền nhỏ cô em chèo hái sen
Nửa hồng nửa trắng sắc đua chen
Giang Nam thuở trước đầy mưa gió
Hồ biếc giường kê nay thoả xem

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuyền nhỏ Bé Đào chèo hái sen,
Sen hồng sen trắng cùng nhau xen.
Giang Nam lúc trước đầy gió hại,
Hồ thắm trên giường thoả thích xem.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bé Đào chèo thuyền hái sen,
Sen hồng sen trắng cùng xen sắc màu.
Giang Nam gió trước hại sầu,
Ngồi trên giường ngắm hồ màu đẹp tươi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời