花非花

花非花,
霧非霧。
夜半來,
天明去。
來如春夢幾多時,
去似朝雲無覓處。

 

Hoa phi hoa

Hoa phi hoa,
Vụ phi vụ.
Dạ bán lai,
Thiên minh khứ.
Lai như xuân mộng kỷ đa thời,
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ!

 

Dịch nghĩa

Rằng hoa, thì không phải là hoa,
Rằng mây, thì không phải là mây.
Nửa đêm tới,
Sáng hôm sau lại đi mất.
Khi đến thì như giấc mộng xuân không được bao lâu,
Khi đi thì như mây trời không biết đâu mà tìm lại được.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Sơ Hạ

Như hoa mà lại không hoa
Như sương mà lại không là hơi sương
Nửa đêm thời đến vô thường
Ban mai gõ cửa lại dường như trôi
Đến như xuân mộng mấy hồi
Đi như mây sớm thôi thời tìm đâu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Hoa như không phải là hoa
Sương như cũng chẳng phải sương đời thường
Nửa đêm em đến bên giường
Bình minh em biến vào gương vô hình
Thoáng như giấc mộng xuân tình
Ra đi vô định như hình bóng mây!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa chẳng hoa, sương không sương
Nửa đêm đến, sáng lên đường
Đến như xuân mộng không lâu được
Đi hệt mây tan chẳng vấn vương!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa chẳng hoa, mây không mây thấp
Đến nửa đêm, sáng gấp ra đi
Đến như xuân mộng đương thì
Biệt như ráng sớm, biến đi phương nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Là hoa mà chẳng phải hoa
Là sương nhưng chẳng phải là mù sương
Giữa đêm về lại sáng lên đường
Về như xuân mộng thoảng vương
Đi như mây sớm mười phương lạc loài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vương Thanh

Là hoa nhưng chẳng phải hoa
Là sương, nhưng chẳng sương mờ giăng giăng
Nửa khuya, nàng chợt ghé thăm
Sáng ra, nàng đã xa xăm cuối trời
Đến như xuân mộng lướt trôi
Đi như mây sớm biết nơi đâu tìm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Trí Viễn

Hoa không chắc là hoa,
Mây đâu đã là mây.
Nửa đêm mà đến đấy,
Sáng sớm đã dời đây.

Đến thoảng như là xuân mộng vậy,
Đi tựa mây bay tìm nơi nào.

13.00
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]