Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2013 09:43

喜罷郡

五年兩郡亦堪嗟,
偷出遊山走看花。
自此光陰為己有,
從前日月屬官家。
樽前免被催迎使,
枕上休聞報坐衙。
睡到午時歡到夜,
回看官職是泥沙。

 

Hỷ bãi quận

Ngũ niên lưỡng quận diệc kham ta,
Thâu xuất du sơn tẩu khán hoa.
Tự thử quang âm vi kỷ hữu,
Tòng tiền nhật nguyệt thuộc quan gia.
Tôn tiền miễn bị thôi nghinh sứ,
Chẩm thượng hưu văn báo toạ nha.
Thuỵ đáo ngọ thì hoan đáo dạ,
Hồi khan quan chức thị nê sa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Năm năm hai quận, ngán ru à!
Cất lẻn chơi non chạy ngắm hoa!
Tấc bóng từ đây quyền chủ nó!
Tháng ngày trước đó của người ta!
Nghiêng bầu không bị xua chào khách
Ngon giấc nào ai gọi giữ nhà!
Ngủ đến nửa ngày chơi đến tối
Nghĩ khi quan kiếc thực bùn nhơ!


Nguồn: Hoàng Tạo (thơ và đời), NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Năm năm hai quận khổ thân hình
Lén lút xem hoa dạo núi xinh.
Lúc trước tháng ngày lo việc chúng
Từ nay sớm tối của riêng mình.
Gối nằm không gọi ra công quán
Rượu nhắp chẳng màng giục tiếp nghinh.
Ngủ thẳng đến trưa vui đến tối
Làm quan nghĩ lại thật bùn xình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm năm hai quận ngán rồi
Lẻn chơi dạo bước lên lầu ngắm hoa
Tháng ngày trước thuộc quan nha
Từ đây tấc bóng về ta rành rành
Giấc ngon chẳng sợ quấy mình
Nghiêng bầu chếnh choáng mặc tình kệ ai
Chơi khuya ngủ đến nửa ngày
Quan trừơng nghĩ lại gớm thay vũng bùn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai quận làm năm năm đã ngán
Lén lên non mà ngắm lá hoa
Sớm chiều thấy thuộc về ta
Trước kia ngày tháng toàn là của quan
Bên chén rượu hết còn đón sứ
Ngủ không còn nghe hú việc nha
Vui tới tối, ngủ tới trưa
Nhìn xem quan chức như là bùn nhơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm năm hai quận, xót thương mà!
Lén lút chơi non dạo ngắm hoa.
Lúc trước tháng ngày quyền của chủ,
Từ đây tấc bóng thuộc về ta.
Rượu bầu nghiêng rót ngưng chào khách,
Ngon giấc nào ai giữ huyện nha.
Ngủ thẳng đến trưa chơi đến tối,
Quan trường nghĩ giống lội bùn qua!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời