香山避暑其二

六月灘聲如猛雨,
香山樓北暢師房。
夜深起憑欄桿立,
滿耳潺湲滿面涼。

 

Hương Sơn tị thử kỳ 2

Lục nguyệt than thanh như mãnh vũ,
Hương Sơn lâu bắc sướng sư phòng.
Dạ thâm khởi bằng lan can lập,
Mãn nhĩ sàn viên mãn diện lương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Thác reo tháng sáu như mưa
Phòng sư lầu bắc trú chùa Hương San
Đêm khuya dậy tựa lan can
Tai tràn nước đổ mặt đầy nước bay

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng sáu thác reo tựa trút mưa
Hương Sơn lầu bắc trọ phòng sư
Đêm khuya dạo bước lan can đứng
Nước chảy đầy tai mát mặt chưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tháng sáu tiếng thác như mưa lớn
Trong lầu sư thầy chốn Hương san
Canh khuya đứng tựa lan can
Tai nghe nước chảy, gió làm mát thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thác reo tháng sáu như mưa,
Phòng sư lầu bắc trọ chùa Hương Sơn.
Đêm khuya dạo bước lan can,
Đầy tai mát mặt chảy tràn nước qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng sáu thác reo như trút mưa,
Hương Sơn lầu bắc trọ sư chùa.
Đêm khuya dạo bước lan can tựa,
Mát mặt đầy tai nước chảy bừa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Tháng sáu thác tựa mưa rào
Hương Sơn lầu bắc ở vào phòng tăng
Lan can khuya tựa dưới trăng
Tai nghe róc rách mặt văng nước đầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời