15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2008 20:51

香爐峰下新卜山居,草堂初成,偶題東壁其一

五架三間新草堂,
石階桂柱竹編牆。
南簷納日冬天暖,
北戶迎風夏月涼。
灑砌飛泉才有點,
拂窗斜竹不成行。
來春更葺東廂屋,
紙閣蘆簾著孟光。

 

Hương Lô phong hạ tân bốc sơn cư, thảo đường sơ thành, ngẫu đề đông bích kỳ 1

Ngũ giá tam gian tân thảo đường,
Thạch giai quế trụ trúc biên tường.
Nam thiềm nạp nhật đông thiên noãn,
Bắc hộ nghinh phong hạ nguyệt lương.
Sái thế phi tuyền tài hữu điểm,
Phất song tà trúc bất thành hàng.
Lai xuân cánh tập đông sương ốc,
Chỉ các lô liêm trước mạnh quang.

 

Dịch nghĩa

Ngôi nhà cỏ mới cất gồm năm xà ngang, chia làm ba gian,
Thềm bắng đá, cột bằng thân cây quế và tường bằng phên tre.
Gian nhà hướng nam nhận nắng sớm mùa đông ấm,
Gian nhà hướng bắc đón gió, mùa hè đêm trăng mát.
Nước suối bay từ trên cao gội đá tô điểm thêm nét đẹp,
Trúc trồng không ngay hàng phất phơ bên song.
Xuân tới sẽ làm thêm trái nhà phía đông,
Rèm sậy làm thư phòng sáng sủa.


Năm 810, Bạch Cư Dị đang giữ chức Đông cung tả tán thiện đại phu trong triều, có lỗi, bị biếm làm chức Tư mã tại Giang Châu (nay là huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây). Ông cất một gian nhà cỏ để ở và làm bài này khi bắt đầu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Xà ngang, nhà cỏ mới ba gian,
Cột gỗ, tường tre đá bó thềm.
Đông ấm hiên nam thừa nắng rọi,
Mát hè ngõ bắc gió lùa ngang.
Suối bay, giàn tưới thêm tô điểm,
Song mở, tre nghiêng chửa vững vàng.
Xuân đến, mái nhà hương lạ thoảng,
Rèm lau, gác giấy viết từ chương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Kèo gác ba gian một thảo đường
Đá thềm, quế cột, trúc làm tường.
Hiên nam vào xế trời đông ấm
Cửa bắc đón trăng gió hạ luồng.
Suối đổ nước tung thêm nét cảnh
Song ngang tre phất chẳng thành hàng.
Mái nhà đông đến xuân càng đẹp
Rèm sậy gác thư viết sáng choang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm kèo ba dãy nhà vừa dựng
Thềm đá tường tre cột gỗ hồng
Ngõ bắc gió lùa đêm hạ mát
Hiên nam nắng rọi ấm ngày đông
Suối bay giàn tưới tô thêm cảnh
Trúc mọc song thưa lối chẳng đồng
Xuân đến hương đưa quanh mái rạ
Rèm lau gác giấy chí cao bừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà năm xà ba gian mới cất
Cột thân cây, tường dát phên tre
Gian nam nhận nắng ấm ghê
Gian nhà hướng bắc mùa hè mát thay
Từ trên cao suối bay cảnh lạ
Trúc phất phơ lá cọ bên song
Xuân về thêm trái phía đông
Rèm lau làm sáng thư phòng biết bao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xà ngang nhà cỏ cất ba gian,
Thềm đá, tường tre cột quế thân.
Nhà ấm hướng nam nhờ nắng sớm,
Gian nhà hướng bắc mát đêm trăng.
Suối bay gội đá thêm duyên dáng,
Hàng trúc phất phơ bên cạnh sân.
Xuân tới làm thêm nhà một chái,
Sáng bừng rèm sậy gác phòng văn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời