Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/10/2013 10:28

戲答諸少年

顧我長年頭似雪,
饒君壯歲氣如雲。
朱顏今日雖欺我,
白髮他時不放君。

 

Hí đáp chư thiếu niên

Cố ngã trường niên đầu tự tuyết,
Nhiêu quân tráng tuế khí như vân.
Chu nhan kim nhật tuy khi ngã,
Bạch phát tha thì bất phóng quân.

 

Dịch nghĩa

Hãy coi ta, năm tháng dài đã làm đầu ta trắng như tuyết,
Các cháu đang ở tuổi mới lớn cường tráng, khí huyết như mây trời.
Nay những người dung nhan hồng hào coi như đang lấn lướt ta,
Nhưng sẽ tới lúc tóc bạc không bỏ qua một ai trong các cháu.


Ngoài bài này, Bạch Cư Dị còn viết bài Thiếu niên vấn, mục đích khuyên thiếu niên nên kính trọng người cao tuổi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm tháng dài đầu ta tuyết trắng
Các cháu đây cường tráng như mây
Da hồng đang lấn ta đây
Tóc xanh chẳng thoát có ngày bạc phơ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ta trót nhiều năm đầu tựa tuyết
Bọn bay cường tráng sức như mây
Mặt hồng nay chớ khinh ta nhỉ
Tóc trắng mai kia cả lũ mày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm tháng xem ta tuyết trắng đầu,
Bọn bay sức bẻ gãy sừng trâu.
Hồng hào lấn lướt hơn ta sức,
Tóc trắng chúng bay cũng tới sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Coi ta năm tháng trắng đầu,
Bọn bay cường tráng khí thâu mây trời.
Hồng hào hơn sức ta, người,
Nhưng rồi tới lúc tuổi đời tóc phai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời