Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2007 07:09

杭州春望

望海樓明照曙霞,
護江堤白蹋晴沙。
濤聲夜入伍員廟,
柳色春藏蘇小家。
紅袖織綾誇柿蒂,
青旗沽酒趁梨花。
誰開湖寺西南路,
草綠裙腰一道斜。

 

Hàng Châu xuân vọng

Vọng hải lâu minh chiếu thự hà,
Hộ giang đê bạch đạp tình sa.
Đào thanh dạ nhập Ngũ Viên miếu,
Liễu sắc xuân tàng Tô Tiểu gia.
Hồng tụ chức lăng khoa thị đế,
Thanh kỳ cô tửu sấn lê hoa.
Thùy khai hồ tự tây nam lộ,
Thảo lục quần yêu nhất đạo tà.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Mây sớm soi sáng lầu vọng hải
Đường đê sông cát bãi trắng phau
Miếu Ngũ Viên đêm thâu sóng rãi
Liễu xuân nhà Tô Tiểu ẩn màu
Cuống thị khoe tay hồng dệt lụa
Quán rượu mua vờ bẻ hoa lê
Đường tây nam chùa xưa ai mở
Váy quét nghiêng cỏ áy đường về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Du Sơn Lãng Tử

Trời sáng nắng soi vọng hải lầu,
Bờ đê nước chảy, bãi ghềnh sâu.
Ðêm về Viên-Miếu tràn âm sóng,
Xuân thắm vườn Tô đậm liễu mầu.
Hồng gấm tơ mềm, khoe thợ khéo,
Thanh kỳ rượu ngát, ủ men lâu.
Cổng chùa ai mở tây nam lộ,
Cỏ rậm quanh sân, vạc áo nhầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khôi

Mây mai rạng vọng hải lầu,
Đường đê sông cát trắng phau bãi ngoài;
Ngũ Viên miếu tối sóng dồi.
Vườn Tô tiểu muội liễu ngời sắc xuân.
Gấm tơ thợ khéo lụa mềm,
hoa lê vờ bẻ say men quán buồn;
hiên tây xưa mở chùa chiền ?
Ai về gấu váy quyét nghiêng cỏ bờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chiếu lầu Vọng hải ráng trời phô
Đê Hộ đạp lên cát trắng khô.
Sóng tối tiếng vang ầm miếu Ngũ
Liễu xuân màu thắm đậm nhà Tô.
Tay hồng thợ dệt khoe tơ gấm
Cờ biếc tửu lâu phất đóa hoa.
Ai mở tây nam lên bữu tự
một đường xanh cỏ váy nghiêng xô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời sáng hải lầu soi bóng nắng
Cát trong nước trắng dợn dòng đê
Vườn Tô xuân đượm dương xanh biếc
Miếu Ngũ đêm dài sóng rủ rê
Áo đỏ vải mềm xanh quả mộng
Cờ xanh quán rượu sánh hoa lê
Hồ chùa thẳng phía tây nam mở
Cỏ thắm quanh sân một lối kề

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ráng sớm rực chiếu lầu Vọng hải
Đê Hộ giang cát rải khô rang
Sóng đêm miếu Ngũ vọng vang
Nhà hoang Tô Tiểu liễu tàng dáng xuân
Cô thợ dệt khoe vân lụa đẹp
Quán rượu cờ xanh nép hoa lê
Tây nam đường đến chùa hồ
Dáng như dải váy vòng vo cỏ đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vọng hải soi lầu sáng sớm mây,
Đường đê sông cát trắng phau phau.
Đêm thâu sóng rãi Ngũ Viên miếu,
Xuân liễu nhà Tô Tiểu ẩn màu.
Gấm lụa khoe tay hồng dệt khéo,
Thanh kỳ rượu ngát bẻ lê lâu.
Đường tây nam lối xưa ai mở?
Cỏ rậm đường đi váy quét nhầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ráng sớm ngời soi vọng hải lầu
Bờ sông đê cát trắng phau phau
Liễu nhà Tô Tiểu xuân chan chứa
Đêm miếu Ngũ Viên sóng dạt dào
Quán rượu cờ xanh lê trắng nở
Lụa là áo đỏ thị khoe màu
Chùa hồ lộ phía tây nam mở
Nghiêng lối cỏ xanh gấu váy xao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời