何滿子

世傳滿子是人名,
臨就刑時曲始成。
一曲四詞歌八疊,
從頭便是斷腸聲。

 

Hà Mãn Tử

Thế truyền Mãn Tử thị nhân danh,
Lâm tựu hình thời khúc thuỷ thành.
Nhất khúc tứ từ ca bát điệp,
Tòng đầu tiện thị đoạn trường thanh.

 

Dịch nghĩa

Trên đời truyền Mãn Tử là tên của người,
Chính khi chịu hình (tử hình) thì khúc mới hoàn thành.
Một khúc có bốn lời, tám điệp khúc,
Ngay từ đầu lời ca (đến cuối) đã là những tiếng đứt ruột.


Tự chú của tác giả: “Khai Nguyên trung, Thương Châu ca giả tính danh, lâm hình tiến thử khúc, dĩ thục tử, thượng cánh bất miễn” 開元中,滄州歌者姓名,臨刑進此曲,以贖死,上竟不免 (Năm Khai Nguyên, là họ tên con hát ở Thương Châu, khi chịu hình dâng lên khúc này, chuộc tội chết, nhưng cuối cùng vẫn không được miễn).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tên truyền Mãn Tử mãi về sau,
Tới lúc chịu hình khúc mới xong.
Một khúc bốn lời ca tám lượt,
Mỗi thanh đều gợi nỗi đau lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đời đồn Mãn Tử đã nên danh,
Đến lúc hình thân khúc mới thành.
Một khúc bốn dòng ca tám lượt,
Vào đầu tiếng đã xót không đành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Mãn Tử tên truyền lại với đời,
Tử hình là lúc viết xong lời.
Một bài bốn điệu ca tám lượt,
Lời đầu ruột đã đứt từng nơi!

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mãn Tử nghe đồn sớm nổi danh
Lâm hình chính lúc khúc ca xong
Bốn dòng tám lượt tròn giai điệu
Đầu bản nghe qua đã chạnh lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đời còn truyền người tên Mãn Tử
Sắp đầu rơi thi cú mới xong
Bốn từ sáu khúc thẳng dòng
Từ đầu tới cuối não lòng người nghe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đời truyền Mãn Tử là tên người
Tới lúc chịu hình mới xong bài
Một khúc bốn lời tám điệp khúc
Từ đầu tiếng thấy đứt lòng ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Truyền đời Mãn Tử là tên người,
Khúc mới hoàn thành chết đến nơi.
Một khúc bốn lời, tám điệp khúc,
Tiếng ca đứt ruột viết thành lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tên người Mãn Tử truyền đời,
Hoàn thành khúc mới đến nơi chịu hình.
Bốn lời, tám điệp khúc tình,
Những lời đứt ruột thành hình bài ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời