15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2008 20:50

河亭晴望

風轉雲頭斂,
煙銷水面開。
晴虹橋影出,
秋雁櫓聲來。
郡靜官初罷,
鄉遙信未回。
明朝是重九,
誰勸菊花杯。

 

Hà đình tình vọng

Phong chuyển vân đầu liễm,
Yên tiêu thuỷ diện khai.
Tình hồng kiều ảnh xuất,
Thu nhạn lỗ thanh lai.
Quận tĩnh quan sơ bãi,
Hương dao tín vị hồi.
Minh triêu thị trùng cửu,
Thuỳ khuyến cúc hoa bôi.


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Gió chuyển, mây dồn lại,
Khói tan, mặt nước dềnh.
Bóng cầu vồng đã hiện,
Nhạn thu, tiếng chèo thuyền.
Quận tĩnh quan vừa nghỉ,
Quê xa, thư vắng tin.
Sớm mai tết trùng cửu,
Ai mời rượu cúc ngon.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lất phất gió gom mây
Sương tan mặt nước bày
Trời quang cầu vồng lại
Tiếng thuyền nhạn thu bay
Quận đường quan vừa bãi
Tin quê xa vắng hoài
Sớm mai ngày trùng cửu
Ai mời chén cúc cay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió đưa mây cuốn lại rồi
Khói tan mặt nước sắc tươi dập duềnh
Mống trong, cầu hiện ảnh lên
Nhạn thu khua tiếng chèo thuyền đâu đây
Quê nhà đã vắng tin lâu
Quan vừa xong việc nghĩ nơi tĩnh đường
Sáng mai là tiết trùng dương
Ai mang chén rượu cúc ngon mời mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Làn gió thổi gom mây trời lại
Sông hiện ra khi khói sương tan
Cầu vồng thấy rõ, trời quang
Nhạn thu cùng tiếng chèo vang vọng về
Quận yên tĩnh quan vừa nghỉ mệt
Nơi quê xa tin tức chưa về
Sáng mai Trùng cửu gần kề
Lần này rượu cúc một be ai mời?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió mưa lất phất gom mây,
Sương tan mặt nước sắc bày sáng tươi.
Cầu vồng thấy rõ quang trời,
Nhạn thu khua tiếng thuyền rời đâu đây.
Quận đường quan mới bãi nay,
Tin quê xa vắng nhà hoài bấy lâu.
Sớm mai trùng cửu ngày đầu,
Ai mời chén cúc nồng cay với mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời