Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2013 13:31

江上吟元八絕句

大江深處月明時,
一夜吟君小律詩。
應有水仙潛出聽,
翻將唱作步虛詞。

 

Giang thượng ngâm Nguyên bát tuyệt cú

Đại giang thâm xứ nguyệt minh thì,
Nhất dạ ngâm quân tiểu luật thi.
Ưng hữu thuỷ tiên tiềm xuất thính,
Phiên tương xướng tác "Bộ hư từ".

 

Dịch nghĩa

Trên sông lớn, vùng xa vắng, trăng sáng,
Tôi đã ngâm bài thơ luật nhỏ của ông.
Có lẽ tiên dưới nước cũng phải trồi lên để nghe,
Vì bài của ông mang âm hưởng của "Bộ hư từ".


Nguyên Bát tức Nguyên Tông Giản, làm thiếu doãn Kinh Triệu, một bạn thơ của tác giả.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vùng xa, sông lớn, ánh trăng trong
Ngâm xướng bài thơ nhỏ của ông
Tiên dưới nước lên nghe lặng lẽ
"Bộ hư từ" cũng một giai âm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Miền xa, sông rộng phủ trăng mơ
Thơ luật, tôi ngâm, vọng bến bờ
Tiên cũng lên nghe, cùng thích thú
Vì thơ ông giống Bộ hư từ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chốn sâu sông rộng ánh trăng ngần
Thơ luật một đêm cất giọng ngâm
Tiên nước trồi lên nghe thoả ý
Bộ Hư Từ cũng tựa thơ ông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông lớn, vùng xa, trăng sáng mờ,
Một đêm tôi vịnh ông bài thơ.
Trồi lên tiên nước cùng nghe ngóng,
Âm hưởng “Bộ hư từ” thơ giờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông lớn, vùng xa, trăng mờ,
Một đêm tôi vịnh bài thơ ông giờ.
Trồi lên tiên nước nghe thơ,
"Bộ hư từ" âm hưởng từ giờ thơ ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời