15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 16:18

江上笛

江上何人夜吹笛,
聲聲似憶故園春。
此時聞者堪頭白,
況是多愁少睡人。

 

Giang thượng địch

Giang thượng hà nhân dạ xuy địch,
Thanh thanh tự ức cố viên xuân,
Thử thời văn giả kham đầu bạch,
Huống thị đa sầu thiểu thụy nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Đêm, ai thổi sáo trên sông,
Vườn xuân tiếng tiếng gửi lòng ai đâu ?
Ai nghe, luống những bạc đầu,
Nữa chi ít ngủ, nhiều sầu như ai ?


Nguồn: Báo Ngày nay, số 123, 14-8-1938
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trên sông ai thổi sáo đêm trường,
Từng tiếng gợi lòng nhớ cố hương.
Nghe sáo người tưởng chừng đầu bạc,
Huống chi ai ít ngủ, sầu vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đêm tối trên sông ai thổi sáo,
Tiếng gieo như nhớ thuở vườn xuân.
Người nghe đầu bạc đành cam chịu,
Huống nữa sầu chan ngủ kém dần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm trên sông mà ai thổi sáo?
Âm thanh như ảo não nhớ nhà
Người nghe đầu bạc đã là
Huống hồ thiếu ngủ, lòng da diết buồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm qua tiếng sáo bên sông vẳng
Vời vợi vườn xưa chuyện những đâu
Kẻ mới nghe qua đầu đã bạc
Huống ai ít ngủ lại nhiều sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên sông ai thổi sáo đêm dài,
Tiếng tiếng gợi vườn xuân nhớ hoài.
Nghe sáo tưởng chừng đầu sắp bạc,
Huống chi ít ngủ, vương sầu ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm ai thổi sáo trên sông,
Vườn xuân từng tiếng gợi lòng nhớ quê.
Sáo nghe đầu bạc sắp kề,
Huống người ít ngủ bốn bề quạnh hiu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời