Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/03/2007 16:32

江樓晚眺景物鮮奇吟翫成篇寄水部張籍員外

澹煙疏雨間斜陽,
江色鮮明海氣涼。
蜃散雲收破樓閣,
虹殘水照斷橋樑。
風翻白浪花千片,
雁點青天字一行。
好著丹青圖畫取,
題詩寄與水曹郎。

 

Giang lâu vãn thiếu cảnh vật tiên kỳ ngâm ngoạn thành thiên ký Thuỷ bộ Trương Tịch viên ngoại

Đạm yên sơ vũ gián tà dương,
Giang sắc tiên minh hải khí lương.
Thẩn tán vân thu phá lâu các,
Hồng tàn thuỷ chiếu đoạn kiều lương.
Phong phiên bạch lãng hoa thiên phiến.
Nhạn điểm thanh thiên tự nhất hàng.
Hảo trước đan thanh đồ hoạ thủ,
Đề thi ký dữ Thuỷ tào lang.

 

Dịch nghĩa

Khói lạt mưa thưa, bóng trời tà,
Sắc sông tươi sáng, hơi biển mát.
Lầu thẩn tan biến, mây cuốn lại,
Cầu vồng tàn, nước soi cầu đứt bóng.
Gió bay sóng trắng, hoa nghìn mảnh,
Nhạn chấm trời xanh, bay cao thành hình chữ nhất.
Hãy đem vẽ lấy bức tranh màu xanh đỏ,
Đề thơ gửi đến quan Lang ở bộ Thuỷ.


Bộ Thuỷ coi về việc sông, núi, hồ, ao.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Nhạt thưa mưa khói, lẫn tà dương,
Sông biển xinh thay! mát lạ nhường.
Lầu thẩn tan hình mây vén lại,
Cầu vồng đứt bóng nước soi ngang.
Gió bay sóng trắng hoa nghìn cánh,
Nhạn chấm trời xanh chữ một hàng.
Xanh đỏ muốn đem mà vẽ lấy,
Đề thơ gửi bác Thuỷ tào lang.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Du Sơn Lãng Tử

Mưa ngừng khói tạnh loé tà dương,
Trong suốt màu sông, mát lạ thường.
Mây đụn, Sò đi, tàn giấc mộng,
Trời hồng, quang chiếu, nhạt kiều hương.
Gió đưa sóng trắng, hoa ngàn mảnh,
Nhạn điểm trời xanh, bóng một đường.
Áo gấm đan thanh đành họa lấy,
Làm thơ tặng bác Thủy Tào Trương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mưa thưa khói nhạt lúc chiều buông
hơi nước biển trong sáng sắc sông.
Mây xoá tan hình lầu các vở
Nước soi rọi bóng đoạn cầu vồng.
Gió dâng sóng trắng hoa ngàn đoá
Nhạn điểm trời xanh chữ một giòng.
Vẻ lấy bức tranh màu đẹp đẽ
thành thi gởi đến Thủy quan Trương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khói nhạt mưa thưa lẫn bóng tà
Sông trong biển mát chốn nào qua
Tan hình lầu thẩn mây thu lại
Đứt bóng cầu vồng nước chiếu qua
Nhạn chấm trời xanh hàng một chữ
Gió lay sóng trắng phiến ngàn hoa
Đỏ xanh những muốn đem ra vẽ
Gởi Thuỷ Tào Trương thơ của ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong nắng chiều mưa thưa khói nhạt
Sắc sông tươi, hơi mát đưa dài
Mây gom ảo ảnh lâu đài
Cầu vồng tan biến, nước soi bóng cầu
Ngàn hoa nở, sóng ngầu bọt trắng
Nhạn một hàng bay thẳng trời xanh
Đem màu miêu tả bức tranh
Bằng thơ gửi Thuỷ tào lang xem giùm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa thưa khói nhạt, lẫn chiều buông,
Hơi nước sáng lành sắc biển sông.
Lầu gác tan hình mây vén lại,
Nước soi chiếu bóng đứt cầu vồng.
Gió bay sóng trắng hoa nghìn đoá,
Nhạn điểm trời xanh chữ một dòng.
Xanh đỏ tốt là đem vẽ lấy,
Thuỷ tào, gửi bác thơ vài dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời