江南送北客因憑寄徐州兄弟書

故園望斷欲何如,
楚水吳山萬里餘。
今日因君訪兄弟,
數行鄉淚一封書。

 

Giang Nam tống bắc khách nhân bằng ký Từ Châu huynh đệ thư

Cố viên vọng đoạn dục hà như?
Sở thuỷ Ngô sơn vạn lý dư.
Kim nhật nhân quân phỏng huynh đệ,
Sổ hàng hương lệ nhất phong thư.

 

Dịch nghĩa

Quê xưa xa khỏi tầm mắt, bây giờ phải làm thế nào?
Cách sông Sở, núi Ngô cả vạn dặm.
Hôm nay ông [lên bắc], cảm phiền ghé nhà anh em tôi,
Chuyển giùm bức thư này có vài dòng thấm lệ nhớ quê.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hút mắt làng xưa biết làm sao?
Xa vời sông Sở với núi Ngô
Bác về, thư gửi anh em lão
Có lệ nhớ quê hoen thấm vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mắt trông nào thấy xóm làng xưa
Cách Sở, núi Ngô vạn dặm thừa.
Nay cậy bác trao huynh đệ lão
Vài dòng lệ nhớ một tờ thư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xa quê nhà phải làm gì chớ
Vạn dặm xa sông Sở núi Ngô
Nhờ ông chuyển giúp phong thư
Cho anh em chốn quê nhà nhớ thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vườn xưa hút mắt ngậm ngùi ơi
Nước Sở sông Ngô vạn dặm vời
Thơ gởi anh em nhờ bác giúp
Có hàng lệ thấm nhớ quê rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quê xưa hút mắt, ngậm ngùi sao!
Nước Sở, non Ngô vạn dặm nào.
Lên bắc chuyển giùm huynh đệ lão,
Dòng thư quê thấm lệ tuôn trào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quê xưa hút mắt, ngậm ngùi!
Non Ngô sông Sở, xa xôi dặm ngàn.
Lên bắc nhờ chuyển thư sang,
Vài dòng thư thấm hai hàng lệ tuôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Cố hương tầm mắt ngút ngàn
Núi Ngô sông Sở muôn vàn cách xa
Hôm nay nhờ bạn ghé nhà
Chuyển giùm thư thấm lệ nhoà nhớ quê

Chưa có đánh giá nào
Trả lời