遊趙村杏花

趙村紅杏每年開,
十五年來看幾回。
七十三人難再到,
今春來是別花來。

 

Du Triệu thôn hạnh hoa

Triệu thôn hồng hạnh mỗi niên khai,
Thập ngũ niên lai khán kỷ hồi.
Thất thập tam nhân nan tái đáo,
Kim xuân lai thị biệt hoa lai.

 

Dịch nghĩa

Hoa hồng hạnh xóm Triệu năm nào cũng nở,
Trong mười lăm năm, đã ngắm bao lần.
Đã bảy mươi ba tuổi, khó có thể trở lại đây,
Năm nay đến đây là để từ biệt hoa mà đến.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Triệu thôn hạnh đỏ nở năm năm,
Hơn chục năm nay ngắm mấy lần.
Ông lão bảy ba khôn trở lại,
Nay cùng hoa biệt đến đây thăm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Xóm Triệu mỗi năm, hồng hạnh nở,
Mười lăm năm, ngắm nghía bao lần.
Bảy mươi ba, người không đến nữa,
Bữa nay hoa khác nở chào xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Kiều Văn

Mỗi năm hạnh đỏ thôn Triệu nở
Mười lăm năm đã ngắm nhiều rồi
Bảy ba, chắc khó còn tới nữa,
Năm nay tới giã biệt hoa thôi.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hạnh Triệu năm năm khoe sắc hồng,
Mười lăm năm ấy mấy lần trông.
Bảy ba tuổi khó mà lui tới,
Xuân đến thăm hoa, biệt sắc hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của TánThần

Triệu thôn hạnh đỏ mỗi năm
Lăm năm đã ngắm nhiều lần đây
Bảy mươi ba tuổi khó về,
Xuân này thăm lại, là từ biệt hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Triệu thôn, hồng hạnh hàng năm nở,
Bao lần hoa nở, bấy lần xem.
Bảy mươi ba tuổi không về nữa,
Vĩnh biệt hôm nay, khách lại tìm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thôn Triệu năm năm nở hạnh hồng,
Mười lăm năm đã mấy lần trông.
Bảy ba tuổi thọ, già khôn tới,
Nay giã từ nhau lại viếng bông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thôn Triệu hạnh hồng nở mỗi năm
Mười lăm năm ấy mấy lần thăm
Bảy mươi ba tuổi đâu còn dễ
Giã biệt hoa nay gượng một lần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hạnh thôn Triệu hàng năm nở thắm
Mười lăm năm đã ngắm vài lần
Bảy mươi ba tuổi hết xuân
Nay ta đến viếng một lần này thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Xóm Triệu ấy nhiều hoa xinh lắm
Biết bao lần đến ngắm mê ly
Bảy ba già khọm, khó đi
Hay chăng lần cuối, hoa nì, hay chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối