Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2013 13:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 05/10/2013 13:16

遺愛寺

弄石臨溪坐,
尋花繞寺行。
時時聞鳥語,
處處是泉聲。

 

Di Ái tự

Lộng thạch lâm khê toạ,
Tầm hoa nhiễu tự hành.
Thì thì văn điểu ngữ,
Xứ xứ thị tuyền thanh.

 

Dịch nghĩa

Tay cầm chơi các viêc sỏi, ngồi nghỉ bên bờ suối,
Đi trên các đường mòn quanh chùa ngắm hoa.
Lúc nào cũng nghe tiếng chim hót,
Chỗ nào cũng có tiếng suối chảy.


Chùa Di Ái nay tại ngọn Hương Lô thuộc dãy Lư Sơn, huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Ngồi bên bờ suối đá,
Đi quanh chùa ngắm hoa.
Thời gian nghe chim hót,
Tiếng suối chảy vang xa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cầm sỏi chơi rồi ngồi bên suối
Ngắm trăm hoa theo lối quanh chuà
Líu lo chim hót ganh đua
Khắp nơi tiếng suối vọng đưa núi rừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bờ khe cầm sỏi đùa chơi
Vòng quanh chùa ngắm hoa tươi đua màu
Chim cành vang tiếng lao xao
Đó đây tiếng suối nơi nào vọng qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bờ khe, cầm sỏi ngồi chơi,
Quanh chùa đường ngắm hoa tươi khoe màu.
Luôn nghe chim hót đón chào,
Chỗ nào cũng có suối trào chảy quanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bờ khe, cầm sỏi ngồi nhàn chơi,
Đường ngắm quanh chùa hoa thắm tươi.
Chim hót luôn nghe như đón đợi,
Chỗ nào tiếng suối cũng nghe rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Khe ngồi bên vọc sỏi,
Chùa rảo quanh tìm hoa.
Chốc chốc nghe chim hót,
Vang vang tiếng suối xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời