Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 08/10/2008 03:17

餘杭形勝

餘杭形勝四方無,
州傍青山縣枕湖。
繞郭荷花三十里,
拂城松樹一千株。
夢兒亭古傳名謝,
教妓樓新道姓蘇。
獨有使君年太老,
風光不稱白髭須。

 

Dư Hàng hình thắng

Dư Hàng hình thắng tứ phương vô,
Châu bạng thanh sơn huyện chẩm hồ.
Nhiễu quách hà hoa tam thập lý,
Phất thành tùng thụ nhất thiên châu.
Mộng nhi đình cổ truyền danh Tạ,
Giáo kỹ lâu tân đạo tính Tô.
Độc hữu sứ quân niên thái lão,
Phong quang bất xứng bạch tỳ tu.


Nguồn: Ngô Văn Phú, Thơ Bạch Cư Dị, NXB Hội nhà văn, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Dư Hàng cảnh đẹp chẳng đâu hơn,
Huyện gối hồ, châu cạnh núi xanh.
Ngoài quách, hoa sen ba chục dặm,
Nghìn cây thông biếc mọc ven thành.
Lừng danh họ Tạ, nơi đình mộng,
Lầu mới nàng Tô mới lộ danh.
So tuổi sứ quân già tí chút,
Trắng râu chẳng xứng với thân hình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Dư Hàng đẹp nhất bốn phương
Châu bên núi biếc, huyện đường trên ao
Ba mươi dặm ngát sen chào
Một nghìn thông đứng vượt cao bờ thành
Mộng mơ đình Tạ lưu danh
Cao lâu nức tiếng rành rành kỹ Tô
Chỉ hiềm quan sứ già rồi
Cảnh quang chẳng hợp chỗ người trắng râu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dư Hàng cảnh đẹp chẳng đâu tày
Núi biếc hồ xanh thắm nét say
Ngoài quách sen hồng ba chục dặm
Ven thành thông biếc cả ngàn cây
Đình xưa họ Tạ còn vương mộng
Lầu mới nàng Tô đã rõ mày
Duy có sứ quân hơi lớn tuổi
Trắng râu chẳng hợp với hình ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không đâu bằng Hàng Châu cảnh đẹp
Núi quanh châu, huyện nép bên hồ
Sen ba chục dặm hào bờ
Thông hàng ngàn gốc phất phơ bên thành
Thơ họ Tạ bên đình truyền tụng
Gái xướng ca danh vọng họ Tô
Sứ quân râu tóc bạc phơ
Phong quang cảnh sắc e chưa hợp nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dư Hàng cảnh đẹp chẳng đâu bằng,
Châu huyện bên hồ cạnh núi xanh.
Quanh luỹ sen hồng ba chục dặm,
Nghìn thông xanh biếc mọc ven thành.
Cao lâu nức tiếng Tô ca kỹ,
Đình cổ mộng thơ Tạ lưu danh.
So với sứ quân hơi lớn tuổi,
Trắng râu chẳng xứng với châu thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời