14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/10/2013 07:21

招東鄰

小榼二升酒,
新簟六尺床。
能來夜話吥,
池畔欲秋涼。

 

Chiêu đông lân

Tiểu khạp nhị thăng tửu,
Tân điệm lục xích sàng.
Năng lai dạ thoại bất,
Trì bạn dục thu lương.

 

Dịch nghĩa

Lu nhỏ có khoảng hai thưng rượu,
Chiếu mới đã trải trên giường rộng sáu thước.
Mời ông lại chơi buổi tối được không ?
Ngồi bên bờ ao có tiết trời thu mát mẻ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Hai thưng rượu trong lu
Giường sáu kê chiếu mới
Mời sang chơi chuyện tối
Bờ ao mát trời thu

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lu nhỏ có khoảng hai thưng rượu
Sáu thước giường trải chiếu mới rồi
Xin ông có rảnh sang chơi?
Bờ ao thu mát đang mời chúng ta

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hai thưng rượu đựng trong lu
Gường cao chiếu mới vừa ư sáu tầm
Tối này bạn đến chơi không
Bờ ao mát mẻ trời lồng vẻ thu

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai thưng rượu ngọt đựng lu sành,
Chiếu mới trên giường sáu thước hoành.
Ông lại được không chơi buổi tối?
Trời thu mát mẻ ngồi ao xanh.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhỏ lu đựng rượu hai thưng,
Trải ra chiếu mới trên giường rộng thênh.
Lại chơi buổi tối hoan nghênh,
Tiết trời thu mát ngồi bên ao chờ.

15.00
Trả lời