Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2008 20:51

久不見韓侍郎,戲題四韻以寄之

近來韓閣老,
疏我我心知。
戶大嫌甜酒,
才高笑小詩。
靜吟乖月夜,
閑醉曠花時。
還有愁同處,
春風滿鬢絲。

 

Cửu bất kiến hàn thị lang, hí đề tứ vận dĩ ký chi

Cận lai Hàn các lão,
Sơ ngã ngã tâm tri.
Hộ đại hiềm điềm tửu,
Tài cao tiếu tiểu thi.
Tĩnh ngâm quai nguyệt dạ,
Nhàn tuý khoáng hoa thì.
Hoàn hữu sầu đồng xứ,
Xuân phong mãn mấn ty.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ông già Hàn các gần đây,
Chẳng thân ta nữa, dạ này đa mang.
Nhà sang ngại rượu không ngon,
Tài cao ngại đám thơ xoàng tới lui.
Lặng ngâm, trăng sáng đầy vơi,
Nhàn say, hoa cỏ thảnh thơi ngắm nhìn.
Mối sầu đồng xứ còn nguyên,
Gió xuân thôi đã tràn lên mái đầu.


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Hàn Các lão gần đây
Lờ tôi, tôi hiểu ngay!
Nhà giàu ngại rượu nhạt
Tài rộng chê thơ nầy!
Trăng sáng, ngâm khe khẻ
Ngắm hoa, nhàn rỗi say.
Còn sầu chung xứ sở
Xuân thổi tóc tơ lay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gần đây ông Hàn các
Lánh ta đã rõ lòng
Nhà cao khinh rượu dở
Tài rộng chê thơ xoàng
Trăng sáng vui ngâm lặng
Hoa thắm thích say nhàn
Còn nguyên sầu chung xứ
Mái tóc gió xuân lan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lão quan Hàn gần đây cách biệt
Xa cách ta, ta biết trong lòng
Nhà giầu chê rượu không nồng
Tài cao thơ dở cười không ngó ngàng
Nhẩm ngâm thơ dưới trăng vằng vặc
Nhàn uống say vào lúc hoa đầy
Nỗi sầu cùng xứ còn đây
Gió xuân râu tóc thổi bay loà xoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lão ông Hàn Các gần đây,
Lánh tôi, tôi hiểu ra ngay thật mà!
Nhạt nhà khinh rượu giàu xa,
Tài cao cười nhạo thơ ca nhỏ nầy!
Ngâm khe khẻ sáng trăng đây,
Ngắm hoa, nhàn rỗi nên say chén mời.
Còn sầu chung xứ sở thôi,
Gió xuân thổi nhẹ tơ rời tóc mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời