Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2007 20:04

板橋路

梁苑城西二十里,
一渠春水柳千條。
若為此路今重過,
十五年前舊板橋。
曾共玉顏橋上別,
不知消息到今朝。

 

Bản kiều lộ

Lương uyển thành tây nhị thập lý,
Nhất cừ xuân thủy liễu thiên điều.
Nhược vi thử lộ kim trùng quá,
Thập ngũ niên tiền cựu bản kiều.
Tằng cộng ngọc nhan kiều thượng biệt,
Bất tri tiêu tức đáo kim triêu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Tây hai mươi dặm vườn Lương
Một ngòi xuân biếc liễu vương ngàn cành
Hôm nay trở lại đường xanh
Mười lăm năm đã trôi nhanh qua cầu
Nơi xa người ngọc năm nào
Đến nay lòng vẫn khát khao tin nàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tây thành hai chục dặm, vườn Lương
Dòng nước xuân lồng bóng liễu dương.
Cầu ván mười lăm năm trước đó
Nay về lối cũ nổi sầu vương.
Trên cầu từng tiễn đưa người ngọc
Nay chẳng biết xa mấy độ đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Vườn Lương ngoài thành hai mươi dặm,
Ngòi nước xuân, muôn nhánh liễu sầu.
Đường xưa giờ đây ta trở lại,
Nhớ mười lăm năm trước trên cầu.
Ngậm ngùi cùng người ngọc ly biệt,
Giờ vẫn biệt tin biết tìm đâu!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Lương Uyển tây thành hai chục dặm
Một ngòi nước biếc liễu nghìn cây.
Không ngờ lộ ấy nay qua nữa
Cầu cũ mười lăm năm trước đây
Người đẹp cùng ta từng giả biệt
Tin nàng chẳng biết tới hôm nay !!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vườn Lương hai chục dặm ngoài
Ngòi xuân nước biếc liễu dài thướt tha
Đường xưa về lại mình ta
Mười lăm năm trước từng qua cầu nầy
Đã từng người đẹp chia tay
Tin ai chẳng biết đến nay vân mồng

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vườn Lương Uyển cách hai chục dặm
Có con ngòi, liễu thắm ngàn cây
Bây giờ trở lại đường này
Mười lăm năm trước có cây cầu dài
Đã cùng người ngọc chia tay
Tuyệt không tin tức đến nay lâu rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tây thành Lương Uyển dặm dài
Ngòi xuân nước chảy liễu cây ngàn cành
Đường này nếu được lại thăm
Cây cầu gỗ cũ mười lăm năm rồi
Giai nhân từng biệt trên cầu
Biết đâu tin tức sớm chiều tới nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn Lương hai chục dặm Tây thành,
Dòng nước xuân lồng bóng liễu xanh.
Lối cũ nay về ta trở lại.
Mười lăm năm trước cầu xưa dành.
Trên cầu từng tiễn đưa người ngọc
Chẳng biết đến nay hết thở than?

23.00
Trả lời