Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2013 06:47

涂山寺獨遊

野徑行無伴,
僧房宿有期。
涂山來往熟,
惟是馬蹄知。

 

Đồ Sơn tự độc du

Dã kính hành vô bạn,
Tăng phòng túc hữu kỳ.
Đồ sơn lai vãng thục,
Duy thị mã đề tri.

 

Dịch nghĩa

Đường quê đi không bạn,
Qua đêm ở phòng tăng phải xin hẹn trước.
Đi đi về về chùa Đồ Sơn đã quen thuộc,
Đúng ra là con ngựa đã quen chân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đường quê đi không bạn,
Hẹn trước ngủ phòng tăng.
Đồ Sơn đi về mãi,
Lối cũ vó ngựa quen.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Lối hoang đi không bạn
Phòng sư ngủ hẹn kỳ
Đồ Sơn quen qua lại
Chỉ ngựa biết đường đi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lối quê không bè bạn
Phòng tăng viếng có kỳ
Đồ Sơn quen lui tới
Vó ngựa biết lối đi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường quê đi không bạn
Phòng tăng ngủ có hẹn
Đồ Sơn đi vể hoài
Vó ngựa đã quen xoải

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường quê đi không bạn bè,
Phải xin hẹn trước qua đêm ở chùa.
Đồ Sơn quen tới bốn mùa,
Đi về lưng ngựa đã thừa quen chân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường quê bè bạn chẳng ai đi,
Đêm nghỉ ở chùa hẹn trước kỳ.
Quen thuộc Đồ Sơn thường đến viếng,
Đúng là chân ngựa quen đường về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời