Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2013 17:29

對酒其四

百歲無多時壯健,
一春能幾日晴明。
相逢且莫推辭醉,
聽唱陽關笫四聲。

 

Đối tửu kỳ 4

Bách tuế vô đa thì tráng kiện,
Nhất xuân năng kỷ nhật tình minh.
Tương phùng thả mạc thôi từ tuý,
Thính xướng "Dương quan đệ tứ thanh".

 

Dịch nghĩa

Đời người không mấy lúc thân thể tráng kiện,
Một mùa xuân cũng phải giữ cho được vài ngày tỉnh táo.
Gặp nhau đây không thể không say,
Vì đã nghe câu "Dương quan đệ tứ thanh".


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăm năm tuổi mấy khi cao ráo
Một xuân cần tỉnh táo vài ngày
Gặp nhau không thể không say
Vì nghe hào khí trong bài "Dương quan"

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăm tuổi mấy khi thân tráng kiện
Mùa xuân tỉnh táo được bao ngày
Gặp nhau sao dễ không say được
Khúc hát Dương Quan giục giã ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mấy lúc trong đời tráng kiện thân,
Mùa xuân tỉnh táo được bao lần.
Gặp nhau không thể không say được,
Vì biết “Dương quan đệ tứ thanh”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong đời mấy lúc khoẻ thân,
Bao ngày tỉnh táo mùa xuân đang về.
Gặp nhau rượu uống tràn trề,
“Dương quan đệ tứ” câu vè đã nghe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời