15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
12 bài trả lời: 12 bản dịch
2 người thích
Từ khoá: kỹ nữ (26)

Đăng bởi Vanachi vào 07/06/2005 01:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/01/2012 08:37

代賣薪女贈諸妓

亂蓬為鬢布為巾,
曉踏寒山自負薪。
一種錢塘江畔女。
著紅騎馬是何人?

 

Đại mại tân nữ tặng chư kỹ

Loạn bồng vi mấn, bố vi cân,
Hiểu đạp Hàn sơn tự phụ tân.
Nhất chủng Tiền Đường giang bạn nữ,
Trước hồng kỵ mã thị hà nhân?

 

Dịch nghĩa

Tóc như cỏ bồng rối bù, khăn bằng vải thô
Sáng sớm dẫm chân trên núi Hàn gánh củi
Một loại gái ở bên bờ sông Tiền Đường
Mặc áo đỏ cưỡi ngựa, ấy là loại người gì?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đầu bù như rạ quấn khăn thô
Sớm dẫm non Hàn gánh củi khô
Gái bến Tiền Đường ai đó nhỉ?
Quần hồng cưỡi ngựa biết bao cô!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Vải xấu trùm đầu, tóc rối bung,
Núi lạnh sương mai vác củi rừng.
Cũng gái Tiền Đường chung một bến,
Mà ai ngựa tía với quần hồng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Đầu bù khăn vải trùm tai,
Trèo non gánh củi sương mai lạnh lùng,
Tiền Đường cũng gái bên sông.
Mà đâu yên ngựa quần hồng là ai?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bù xù tóc rối, quấn khăn gai,
Đạp núi Hàn sơn gánh củi mai.
Cùng bến Tiền Đường chung phận gái,
Khoát hồng cỡi ngựa ấy là ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Tóc bồng rối rắm quấn khăn gai,
Sớm dẫm non Hàn vác củi sài.
Cũng gái Tiền Đường chung bến nước,
Mặc hồng cỡi ngựa biết là ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Đầu mình tóc rối khăn chùng,
Tinh sương mót củi lạnh lùng sườn non.
Tiền Đường có gái sông cồn,
Phong lưu lưng ngựa, quần hồng là ai?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tóc như cỏ rốii, bố làm khăn,
Sớm lạnh, vào non kiếm củi ăn.
Cũng gái Tiền Đường trên bãi ấy,
Quần hồng, yên ngựa, phải ai...chăng?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khăn vải đầu bù tựa cỏ gai
Trèo non kiếm củi tự hôm mai
Mà người áo đỏ trên mình ngựa
Nơi bến Tiền Đường gái đó ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rối bời mớ tóc,vấn khăn thô
Sáng sớm lên non kiếm củi khô
Trên bến Tiền Đường, bầy thiếu nữ
Thứ gì ngựa cưỡi, áo hồng phộ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Đầu bù tổ quạ quấn khăn gai
Gánh củi rét run núi sớm mai
Một giống bên sông Tiền những gái
Quần hồng cưỡi ngựa đó là ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối