冬夜聞蟲

蟲聲冬思苦於秋,
不解愁人聞亦愁。
我是老翁聽不畏,
少年莫聽白君頭。

 

Đông dạ văn trùng

Trùng thanh đông tứ khổ ư thu,
Bất giải sầu nhân văn diệc sầu.
Ngã thị lão nhân thinh bất uý,
Thiếu niên mạc thính bạch quân đầu.

 

Dịch nghĩa

Tiếng dế đêm đông ý tứ não nùng hơn mùa thu
Kẻ không biết buồn nghe cũng phải buồn
Ta đã già rồi,nghe chẳng sợ gì
Tuổi trẻ đừng nghe vì nghe thì sẽ bạc đầu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Dế đông sầu gấp mấy thu dồn,
Người dửng dưng nghe cũng chạnh buồn.
Già cả như ta nghe chả sợ,
Tuổi xanh e sẽ bạc đầu luôn.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Tiếng trùng, đông não hơn thu,
Người ngây thơ mấy, nghe ru cũng sầu.
Ta già nghe chẳng sao đâu,
Tuổi xanh nghe, khéo bạc đầu như chơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Dế đông não nuột mấy thu sầu
Kẻ chẳng buồn nghe thấu lòng đau
Ta đã già rồi đâu thấy sợ
Tuổi thơ nghe chắc bạc đầu râu!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Dế đông buồn gấp mấy thu
Não nùng kêu, kẻ vô tư phải sầu
Già như ta sợ gì đâu
Tuổi xanh nghe phải chắc đầu bạc phơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của ^_^

Đêm đông tiếng dế kêu dồn
Người dưng nghe cũng cảm thương mối sầu
Ta già nghe chẳng sao đâu
Trẻ trung e dễ bạc đầu như chơi!

Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ
Cô chu nhất hệ cố viên tâm
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tiếng dế đêm đông não quá thu,
Làm sầu cả khách chửa từng sầu.
Ta đây, già cả nghe không ngại,
Lớp trẻ đừng nghe, lỡ bạc đầu !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Dế đông não hơn thu mấy lần,
Kẻ vô tư nghe cũng sầu dâng.
Ta nay già cả nghe chẳng sợ,
Trẻ nghe đầu bạc, hoá lão nhân!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Tiếng dế về đông điệu thật rầu,
Chẳng buồn nghe mãi cũng u sầu.
Ta đang già lão còn chi sợ,
Trai trẻ đừng nghe, kẻo bạc đầu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếng đàn bên suối

Côn trùng rả rích gợi thu buồn
Nỗi sầu nan giải, chẳng ngừng tuôn
Tuổi già còn ngại ngùng chi nữa
Trẻ trung nghe sẽ bạc đầu luôn.

Xa trông bốn cõi mênh mông
Chí trai cùng với non sông hẹn hò.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Đêm đông tiếng dế kêu than
Không buồn cũng thấy lòng man mác buồn
Ta già chẳng chút hãi hơn
Trẻ nghe đầu tóc xạc sờn bạc ra

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối