Trái tim tôi
        Như con thuyền cô độc
                Nhấp nhô luồn qua sóng biển thời gian


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5 năm 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)