Biển cả ơi!
    Ngôi sao nào không có ánh sáng ?
    Đoá hoa nào không có mùi hương ?
    Tôi lần nào trong ngọn trào suy nghĩ
          Không có tiếng vang ngọn sóng trùng dương ?


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5 năm 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)