Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
(Chưa có bài thơ nào)

Tác giả cùng thời kỳ

- Lê Minh Quốc (456 bài)
- Nguyễn Anh Nông (277 bài)
- Giáng Vân (93 bài)
- Nguyễn Minh Quang (192 bài)
- Thanh Nguyên (47 bài)
Tạo ngày 14/05/2020 08:16 bởi Vanachi
Bùi Xuân (1959-) là nhà thơ, dịch giả, nhà nghiên cứu lịch sử, quê Đại Lộc, Quảng Nam, hiện sinh sống tại thành phố Đà Nẵng. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nguyên uỷ viên BCH Hội Khoa học lịch sử Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2005-2010, uỷ viên Hội đồng Văn học dịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2021. Ông đã biên soạn, chủ biên, tham gia Hội đồng thẩm định nhiều công trình nghiên cứu lịch sử.

Tác phẩm:
- Thơ đề trên chiếc lá rụng (NXB Đà Nẵng, 1997)
- Ẩn dụ mưa (NXB Hội Nhà văn, 2007)

Tác phẩm dịch:
- Bầy chim lạc (Stray birds, R. Tagore, NXB Đà Nẵng, 2012. Nxb Kim Đồng, 2017, 2018)
- Mùa hái quả (Fruit – gathering, R.Tagore, NXB Đà Nẵng, 2013, Nxb Kim Đồng, 2017, 2018)
- Người thoáng hiện (The fugitive, R…