Sông nước dạt dào núi ngút mây
Không đâu cảnh đẹp sánh nơi này
Đông tây khoai mía liền bờ ruộng
Thu hạ lúa ngô chất vựa đầy
Ngoài miếu Bạo vương truyền sắt lại
Trước đền Thần nữ toả hương bay
Hai lần lai vãng đây xem xét
Nền nếp dân lành chẳng đổi thay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)