奉使留別

愧負明朝士,
翻從海國遊。
屏山紅日近,
嵬嶺白雲浮。
身世剛常重,
稊航跋涉悠。
皇靈風浪帖,
秋水一行舟。

 

Phụng sứ lưu biệt

Quý phụ minh triều sĩ,
Phiên tòng hải quốc du.
Bỉnh sơn hồng nhật cận
Côi lĩnh bạch vân phù
Thân thế cương thường trọng,
Thê hàng bạt thiệp du
Hoàng linh phong lãng thiếp,
Thu thuỷ nhất hành chu.


Tháng 7 năm 1873, sáu năm sau khi Pháp chiếm Nam kỳ, Bùi Viện được cử sang Hoa Kỳ nghiên cứu tình hình và mưu việc cứu nước. Sự kiện vinh dự này được đánh giá bằng buổi lễ tiễn biệt vua tại thắng cảnh Thuý Vân sơn. Trước sứ mạng quan trọng, vua Tự Đức căn dặn: “Không nên sơ suất lời nói để người ngoài biết cái thực trạng kém cỏi của mình, không nên quá tiết kiệm về tiền bạc để hại đến quốc thể!” Bữa tiệc có các quan đại thần, các bạn cùng chí hướng như Lại bộ Thượng thư Nguyễn Tư Giản (1823-1890), Hộ bộ Thượng thư Phạm Trúc Đường, Nội các Tham biện Bùi Văn Dị (1832-?),… mỗi người tặng một bài thơ. Bùi Viện từ biệt triều đình qua bài thơ khẩu chiếm này trên bàn tiệc.

Tên bài do ở đây tạm đặt.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Việt Thao

Luống thẹn cùng hiền sĩ,
Quay mình qua biển khơi.
Vừng hồng gần núi Bỉnh,
Mây trắng nổi non Côi.
Thân thế cương thường trọng,
Trùng dương sóng gió dồi.
Ơn thiêng trời bể lặng,
Thu thuỷ chiếc thuyền trôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Trần Chúc

Hổ tiếng người đời thánh
Băng miền vượt biển khơi
Vừng hồng non ngự dọi
Mây trắng núi Côi phơi
Cương thường thân gánh vác
Sóng gió bước chơi vơi
Phúc chúa trời yên ổn
Dòng thu thẳng nẻo bơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thẹn cùng hiền sĩ người đời,
Quay mình qua biển ra khơi sứ thần.
Vừng hồng núi Bỉnh rọi gần,
Non Côi mây trắng xoay vần nổi trôi
Cương thường thân thế trọng đời,
Trùng dương sóng giật gió dồi kể chi.
Ơn thiêng trời bể lặng thì,
Thuyền trôi thu thuỷ chuyến đi mong thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời