Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 17/04/2016 16:20 bởi hongha83
Du hiên thi thảo gồm 47 bài là tập thơ của Bùi Văn Dị trong dịp được phái làm Bắc Kỳ Kinh lược Phó sứ, đem một đội quân nhỏ đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với quan binh các quân thứ để phòng thủ và chống đánh quân Pháp đang mở rộng xâm chiếm Bắc Kỳ. Thơ được sáng tác trong khoảng thời gian từ mùa xuân 1882 đến cuối 1883. Nhiều bài trong tập thơ này đã đưa tác giả lên vị trí một nhà thơ yêu nước nhiệt tình chống Pháp và cũng là bộ phận sáng chói của tác giả trong tập thơ này.