Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/08/2014 21:36

Cung hoạ ngự chế thị chư văn thần nguyên vận

Thiên hải ân báo oán,
Giang sơn mộng huống tằng.
Thượng thư tàm thế khốc,
Thoái lỗ phạp du năng.
Vị tử đan tâm tại,
Phù sinh bạch phát tăng.
Xuân phong xuy tiệm đáo,
Dao vọng tái phân trừng.

 

Dịch nghĩa

Ơn vua như trời bể, khôn bề báo đáp,
Huống chi lại từng có mộng ước với non sông.
Dâng thư lên hổ thẹn đến rơi nước mắt,
Việc lui giặc, tự thấy còn thiếu tài năng.
Thần chưa chết, tấm lòng son còn đó,
Sống kiếp phù sinh, mái đầu càng bạc thêm.
Gió xuân dần dần thổi đến,
Xa ngóng mây mù ngoài ải sẽ loãng tan.


Quân Pháp tấn công Hà Nội lần thứ 2 (1882), tác giả dâng sớ xin quyết đánh. Bài thơ có thể làm trong dịp này.

Nguồn: Văn học yêu nước và cách mạng Hà Nam Ninh - tập 1, Nguyễn Văn Huyền chủ biên, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1981

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ơn vua trời bể, khôn đền đáp,
Mộng ước huống từng với núi ngàn.
Hổ thẹn dâng thư rơi nước mắt,
Thấy còn đánh giặc thiếu tài năng.
Lòng son chưa chết thần còn đó,
Bạc mái phù sinh đầu kiếp quan.
Xuân gió lại dần dần thổi đến,
Mây mù xa ngóng ải bay tan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Ngọc Lâm

Biển trời ân oán hận
Non sông mộng chưa thành
Dâng thư rơi nước mắt
Đánh giặc trong âm thầm
Sống chết tự tại tâm
Phù sinh ấn ngôi đền
Cảnh xuân dần kéo đến
Thời gian trôi mơ màng

Hồng Đức
Chưa có đánh giá nào
Trả lời