43.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ
3 người thích
Tạo ngày 01/04/2007 05:10 bởi Người tình không chân dung
Nhà thơ Bùi Tuyết Nhung tên thật Bùi Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 22-10-1978 tại Nam Định. Chị còn có bút danh khi viết văn xuôi là Ninh Gia Hân, Vũ Thị Huệ. Học viên khoá 6 Khoa Viết văn Trường đại học Văn hoá Hà Nội. Hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Quê nắng (tập thơ, 2003)