Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/04/2013 21:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/04/2013 21:49

辛亥歲旦

有華堪驗歲,
無曆不明春。
柳徑知非晉,
桃源尚憶秦。
在家渾似客,
每事恰輸人。
最是經遷革,
俄成白髮新。

 

Tân Hợi tuế đán

Hữu hoa kham nghiệm tuế,
Vô lịch bất minh xuân.
Liễu kính tri phi Tấn,
Đào Nguyên thượng ức Tần.
Tại gia hồn tự khách,
Mỗi sự kháp thâu nhân.
Tối thị kinh thiên cách,
Nga thành bạch phát tân.

 

Dịch nghĩa

Có hoa nở mới biết là Tết
Không có lịch không rõ được xuân
Thấy ngõ liễu biết không phải Tấn
Thấy nguồn đào hãy còn nhớ Tần
Ở nhà mình mà như khách
Mọi việc đều là thua người
Nhất là từ sau khi biến đổi
Thoáng chốc đầu đã bạc


Bài thơ đề năm Tân Hợi, có lẽ là năm 1791, tức năm Quang Trung thứ 4 nhà Tây Sơn. Đoạn cuối bài thơ có nói đến “thay đổi” có lẽ là thay đổi triều đại.

Nguồn:
1. Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998
2. Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Nhìn hoa biết năm đổi
Không lịch chẳng hay xuân
Lối liễu biết khác Tấn
Nguồn đào còn nhớ Tần
Ở nhà mà tựa khách
Vô sự càng nhàn thân
Quá ngại chẳng thay đổi
Bỗng chốc tóc bạc đầu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Có hoa mới biết Tết
Không lịch biết đâu xuân
Ngõ liễu nào phải Tấn
Nguồn Đào nhớ chuyện Tần
Ở nhà như khách trọ
Mọi việc kém người dân
Trải qua bao thay đổi
Phút chốc đầu trắng ngần

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có hoa nở mới biết là Tết,
Không có lịch không còn rõ xuân,
Thấy ngõ liễu xanh không phải Tấn,
Nhìn nguồn đào hãy nhớ còn Tần.
Nhà mình ở sống mà như khách,
Mọi việc đều thua chỉ quý người,
Nhất kể từ sau khi biến đổi,
Đầu mình thoáng chốc bạc màu tươi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời