Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 28/06/2007 08:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 28/06/2007 22:34

Gặp hoa đào

Theo dòng bất chợt gặp hoa
Từng bông đỏ thắm như là sắc môi
Chỉ buồn cánh mỏng chóng rơi,
Không sao hỏi lối thăm người Tần xưa!


Ghé đồi Cù

Khắp đồi cỏ mượt như nhung
Nhớ xưa én nhạn thoả lòng đến chơi
Giờ đây cũng cỏ, cũng đồi
Khác chăng rào giậu ngăn người vá vai...


Dưa hấu mất giá

Được mùa, xót giá bấp bênh
Tưởng như phận gái lênh đênh giữa dòng
Biết dưa xanh vỏ, đỏ lòng
Sao không đỏ cả người trồng, hở dưa?...


Nhớ Nguyễn Công Trứ

Thấy đồi trơ trụi nhớ ông
Cùng câu thơ cũ: Làm thông giữa trời
Giờ thông bị đốn tơi bời,
Hỏi ông còn muốn ước đời giống ai?...