Bầy cá bị đưa vào siêu thị
Tôi biết tin khi ngồi nơi cửa hẹp
Đợi em

Em, cô gái với đôi kính đen
Áo pull, quần jean, tóc ngắn...
Ở đấy
Có gì như thắm
Như tươi...
Đêm nay- những ai hôn bờ môi
Vuốt tơ tóc ấy ?

Ơi, bầy cá nhởn nhơ
Theo dòng chảy
Chắc không lường hết phận mình
Có ngày vướng lưới giăng,
Mắc câu thép nhọn...

Ơi, bạc tiền đánh rơi phẩm  hạnh
Bán mua bia bọt nói cười
Cớ gì cứ cay mắt tôi ?

Ngẫm cạn cùng
Em phải về thôi
Chuyện áo cơm không thể nhờ son phấn
Nhìn kỹ tay người cần mẫn,
Xét suy
Nên sống thế nào...

Ơi – Những cô gái chốn đèn màu
Bầy cá lúc nãy
Đã chết...