Kiên cường lên các bạn ơi,
Phát huy truyền thống ngàn đời dân ta.
Nước nhà bão táp, phong ba,
Vững tin, bình tĩnh vượt qua tai nàn.

Hãy xem sức khoẻ là vàng,
Tuân thủ giãn cách, an toàn mọi nơi.
Cố lên nhé các bạn ơi,
Việt Nam rồi sẽ đẩy lùi tai ương.

Dịch bệnh diễn biến khó lường,
Thận trọng, bảo vệ phố phường, xóm thôn.
Đây là cuộc chiến sinh tồn,
Bao người vất vả, bôn chôn vì mình.

Cùng nhau giữ vững niềm tin,
Quê hương ta lại yên bình như xưa.
Hoa thơm, trái ngọt bốn mùa,
Covid rồi sẽ chào thua nước mình.

30.8.2021