Trăng thu vằng vặc bên trời,
Bà ơi! Chú Cuội đang ngồi gốc đa.
Đường lên trời quá là xa,
Làm sao rủ chú cùng ta rước đèn?

Bà đang bày cỗ ngoài hiên,
Nhìn cô cháu nhỏ hồn nhiên ấm lòng.
Trung thu là tết nhi đồng,
Chỉ cần các cháu thoả lòng hát ca.

Say sưa cùng ánh trăng ngà,
Chú Cuội và chị Hằng Nga chung lòng.
Vui nhìn các cháu nhi đồng,
Tay trong tay xách đèn lồng tung tăng.