Quà cho em – mận hồng đào,
Kết tinh từ những ngọt ngào quê hương.
Tươi ngon chùm mận Trung Lương,
Được ươm trồng tận miệt vườn ngát xanh.
Anh thường kể chuyện quê anh,
Một miền cây trái vang danh thị thành.

Quê anh trái ngọt cây lành,
Sông Tiền tươi mát sẵn dành phù sa.
Mận thơm bám đất quê nhà,
Xoè tàn, xanh lá, trổ hoa trắng cành.
Bầy ong ráo riết lượn quanh,
Giục mùa mận mới sớm nhanh nhanh về.
Bao nhiêu trái ngọt đùm đề,
Thảo thơm như tấm tình quê mặn mà.

Gửi cho em – gọi chút quà,
Giòn thơm trái mận quê nhà của anh.
Say lòng người vị ngọt thanh,
Chỉ riêng trái mận vang danh: hồng đào.